Ako sa starať o umelú trávu

Spravujte aj vy športoviská najvyššej úrovne! Každá hracia plocha sa líšia svojou veľkosťou, druhom umelej trávy, pôdnym profilom, typom a množstvom výplne, využiteľnosťou, svojou polohou a predovšetkým pravidelne a dobre vykonávanou údržbou. Starostlivosť o umelú trávu sa rozdeľuje na krátkodobú a dlhodobú údržbu podľa časového intervalu vykonaných zásahov.

Krátkodobá údržba športoviská s umelým povrchom

Vykonáva ju vlastník (či správca) ihrisko na pravidelnej báze v závislosti od vyťaženosti športoviská.

Návod na údržbu ihriska s umelým povrchom zahrnuje niekoľko zásadných činností. Základom je pravidelné kefovanie povrchu, keď pri ťahaní kefy dochádza ku vzpriameniu vlascov umelej trávy, uvoľneniu vsypu (kremičitého piesku alebo gumového granulátu) a zrovnaniu výplne po celej ploche športoviska. Pre maximálnu účinnosť odporúčame meniť smer kefovania pri každej údržbe.

Veľmi dôležitý je výber správnej kefy na údržbu umelého ihriska. Najväčšiu účinnosť majú trojuholníkové kefy, pretože v jednom smere veľmi účinne prevzdušnia povrch, zrovnajú výplň a postavia vlasce umelej trávy bez poskakovania. Netvoria sa tak „vlnky“výplne.

Vypadávanie funkčných vlascov urýchľujú vytrhnuté vlasce umelej trávy, preto je nutné pravidelne ich zbierať.

Pozor na dostatok výplňového materiálu

K pravidelnej údržbe tiež patrí sledovanie množstva výplne, ktorá by mala dosahovať zhruba 80 až 85 % výšky vlascov umelej trávy. Aplikáciu je vhodné vykonať rovnomerne po celej hracej ploche, ideálne s využitím odbornej firmy.

Nezabudnite ani na voľbu správneho kremičitého piesku ako výplne. Na umelé povrchy sa využíva kremičitý povrch frakcie 0,3 - 0,8 čistého, prepraného, zdravotne neškodného bieleho piesku. Pre aplikáciu gumového granulátu sa najčastejšie využíva čierny gumigranulát SBR, alebo farbený EPDM.

Dlhodobá údržba športoviska s umelým povrchom

Realizuje ju odborná firma dvakrát (minimálne raz) ročne špecializovanými strojmi pri dodržaní metodiky pre údržbu ihriska s umelým povrchom. Zahŕňa niekoľko dôležitých úkonov, ktoré zabezpečia optimálne hracie vlastnosti počas celej sezóny a výrazne (až dvojnásobne!) predĺžia životnosť Ihriska.

 • Pred začatím údržby je dôležité skontrolovať jednotlivé spoje, prípadné nerovnosti hracej plochy a zmerať výšku vlasu a jeho opotrebovanie. Na základe toho zistíme mieru opotrebovania umelej trávy a odvodíme jej životnosť. Taktiež kontrolujeme zhutnenia športoviska a priepustnosť vody.
 • Hrubé nečistoty (lístie, konáre, tráva a mach) odstránime mechanicky s pomocou strojov SMG pre údržbu umelých povrchov. Tieto špecializované zariadenia vynesú rotačnou kefou vrchnú vrstvu plniaceho materiálu (kremičitého piesku, gumového granulátu) do vibračného sita. V ňom roztriedia jemné a hrubé nečistoty a na povrch následne rovnomerne prepadá iba výplň.
 • V prípade nadmerného zhutnenia povrchu (bez údržby dlhšie ako 3 roky) vykonáme špeciálnym strojom uvoľnenie vlascov povrchu.

Neváhajte a zistite našu cenu za dlhodobú údržbu umelej trávy čo najskôr! Podrobnú kalkuláciu vám pripravíme obratom po osobnej návšteve vášho športoviska.

 • Mechanicky z plochy odstránime znečistený kremičitý piesok spoločne s machom a inými nečistotami.
 • Vysokým tlakom vody dôjde k prepraniu vlascov umelej trávy a zvyšného kremičitého piesku a navráti sa tak pôvodný vzhľad povrchu vrátane vzpriamenia vlascov umelej trávy.
 • Pri každej údržbe aplikujeme výplň (kremičitého piesku, gumového granulátu) v závislosti od jej aktuálneho stavu a výšky umelej trávy. Doplníme ju profesionálnou samochodnou pieskovačkou, ktorá pod tlakom rozprestrie rovnomernú dávku piesku (granulátu) po celej hracej ploche. Vďaka tomu dôjde k maximálnemu zapraveniu výplne do umelej trávy.
 • Na záver vykonáme zrovnanie výplne po celej hracej ploche a zapravenie vsypu kefovaním povrchu (k dispozícii sú kefy na tenisové kurty aj iné povrchy).
 • Pre dosiahnutie dobrých hracích vlastností do doby ďalšej profesionálnej údržby aplikujeme postrek proti machu, ktorý by bol inak z hracej plochy veľmi ťažko odstrániteľný.
 • Skontrolujeme spoje a lepené lajny športoviska, podlepíme voľné spoje a odtrhnuté čiary, nahradíme časti nového povrchu, prípadne zrovnáme nerovnosti povrchu.

Čo od nás získate pri profesionálnej údržbe umelého povrchu povrchu:

 • Predídete nadmernému opotrebovaniu.
 • Zabránite zničeniu voľných spojov, uvoľneniu alebo odpadnutiu lajn.
 • Získate správnu výšku výplne.
 • Dostanete odporúčanie pre spôsob krátkodobej údržby ihriska.

Posúdime stav ihriska ZADARMO Prídeme zhodnotiť stav vášho ihriska kdekoľvek po SR.

Starostlivosť o ihrisko s umelým povrchom vyžaduje individuálny prístup. Zanechajte nám na seba kontakt a prídeme posúdiť stav vášho ihriska zadarmo a odporučíme najlepšiu starostlivosť..