Regenerácia športovísk z umelého povrchu

Pri revitalizácii najprv z umelej trávy odstránime znečistený kremičitý piesok špeciálnym zberacím strojom. Obnažené vlasce umelej trávy alebo tartan preperieme vysokým tlakom vody. Do umelej trávy doplníme podľa noriem správne množstvo nového kremičitého piesku.

Kedy a prečo vykonať regeneráciu športoviska

Kompletné čistenie športovísk je veľmi náročný proces, ktorý vykonávame v niekoľkých krokoch za pomoci profesionálnych technológií. Regenerácia ihriska s umelým povrchom je potrebná v prípade:

 • Zhutneného (tvrdého) povrchu,
 • výrazného znečistenia,
 • nevsakovania stojatej vody (špatná drenáž),
 • zhoršenia vlastností športoviska.

Revitalizáciou umelého trávnika získate:

 • Obnovenie pôvodného vzhľadu,
 • navrátenie pôvodných vlastností,
 • predĺženie životnosti.

Ako často regenerovať športovisko

Myslite na to, že rekonštrukciu umelej trávy je nutné vykonať raz za 4 až 8 rokov. Interval regenerácie závisí od vyťaženosti športoviska a dodržiavania pravidelnej údržby športoviska spoločne s profesionálnou dlhodobou údržbou odbornou firmou

Ak si nie ste istí, či vaše ihrisko potrebuje kompletnú regeneráciu, kontaktujte nás. Prídeme si športovisko pozrieť, odporučíme vám ďalší postup a ukážeme cenník čistenia umelého trávnatého ihriska.

Zistite, čo potrebuje vaše ihrisko

V čom spočíva regenerácia športovísk

 • Pri regenerácii umelých trávnikov sa odstráni veľká časť výplne povrchu (znečisteného kremičitého piesku) a nahradí sa novým bielym, zaguľateným a sušeným pieskom.
 • Za účelom výrazného zlepšenia hracích vlastností a dosiahnutia pôvodného vzhľadu športoviska sa vlasce umelej trávy prepierajú.
 • Vyrovnajú sa vlasce syntetického povrchu.
 • Doplní sa nový biely kremičitý piesok podľa noriem.

Postup prác kompletnej regenerácie umelého trávnika

K hlavným znakom nutnosti regenerovať ihrisko patrí také zhutnenie jeho povrchu, že sa už prstom nedá dostať ku „koreňom“umelej trávy a je potrebné použiť mierku (či tvrdý predmet ako kľúč). V takom prípade investujte do čistenia a opráv, ktoré prebiehajú v niekoľkých etapách.

Odstránenie hrubých nečistôt z povrchu

Jedným z prvých krokov je odstránenie výraznej špiny z povrchu a jeho najbližšieho okolia. Konáre a lístie, tráva, staré vlákna umelého povrchu a ďalšie hrubé nečistoty sú odstránené vysoko výkonným zberným strojom.

    

Likvidácia odpadu vo výplni syntetického povrchu a narušenie zhutnenej vrstvy

V druhej fáze sa rozbúra zhutnená vrstva umelej trávy pomocou profesionálnej rotačnej kefy. Potom je syntetický povrch hĺbkovo vyčistený zariadením na údržbu umelých povrchov SMG. Tento stroj vynesie rotačnou kefou vrchnú vrstvu kremičitého piesku alebo gumového granulátu do vibračného sita, kde separuje nečistoty od výplne a uchová ich v stroji. Vyčistený piesok je pravidelne vrátený na povrch.

      

Rozbúranie a hĺbkové vyčistenie športoviska tlakom vody

S pomocou profesionálnych strojov dôjde k uvoľneniu zhutnených vlascov umelej trávy, ich prepieraniu a odobratiu znečisteného kremičitého piesku, ktorý je následne nahradený novým. Jedná sa o veľmi náročný proces v potrebnej hĺbke výplne, aby došlo k navráteniu pôvodného vzhľadu, ale hlavne hracích vlastností športoviska.

     

    

Vyrovnanie vlascov syntetického povrchu rotačnou kefou

Po kompletnom vyčistení športoviska je dôležité ohnuté vlasce umelej trávy (viacej namáhané a nadmerne opotrebované) navrátiť späť do pôvodného tvaru. Vlasce sa vzpriamia nahor po prekefovaní rotačnou kefou. Pôvodná poloha vlascov umelej trávy je tiež dôležitá pre správnu aplikáciu piesku. Je tak zaistené lepšie zapravenie kremičitého piesku do povrchu.

     

Nevyhnutnou súčasťou údržby športovísk s umelou trávou je kontrola a rovnomerná aplikácia výplne (kremičitého piesku alebo gumového granulátu) po celom povrchu. V priebehu používania športovísk dochádza k vytláčaniu výplne z hracej plochy do krajov. Preto je veľmi dôležité minimálne raz ročne jeho doplnenie po profesionálnej údržbe.

     

Finálne zrovnanie a kefovanie povrchu profesionálnou kefou

K správnej starostlivosti patrí tiež finálne kefovanie trojuholníkovou kefou, ktorá na rozdiel od jednoduchej kefy zanecháva výplň rovnomerne rozprestretú po celom povrchu. Dochádza tiež ku zrovnaniu a prevzdušneniu povrchu. Ak je to nutné, dodáme aj machostop na umelý povrch ihriska.

Posúdime stav ihriska ZADARMO Prídeme zhodnotiť stav vášho ihriska kdekoľvek po SR.

Starostlivosť o ihrisko s umelým povrchom vyžaduje individuálny prístup. Zanechajte nám na seba kontakt a prídeme posúdiť stav vášho ihriska zadarmo a odporučíme najlepšiu starostlivosť..